องค์ประกอบของตา (Anatomy of eye)

หลายท่านอาจสงสัยว่า ในดวงตาของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่า ว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง เพื่อที่เราจะได้เข้าใจ และใส่ใจ การดูแลรักษาดวงตาของเรามากขึ้น

1.กระจกตา (Cornea) เป็นส่วนที่อยู่หน้าสุดของลูกตา ทำหน้าที่โฟกัสหักเหแสงจากวัตถุให้เข้าในลูกตา
2.รูม่านตา (Pupill) รูสีดำตรงกลางตา ทำหน้าที่ให้แสงผ่าน
3.ม่านตา (Iris) ส่วนที่มีสีสันของดวงตา ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่รูม่านต
4. เลนส์แก้วตา (Lens) ทำหน้าที่โฟกัสหักเหแสงเพิ่มขึ้นต่อจากกระจกตา
5.จุดภาพชัด (Macula) ทำหน้าที่รับภาพจากจอตาที่ดวงตา เพื่อไปแปลผลที่สมอง
6.จอประสาทตา (Retina)ประกอบด้วยเซลล์ที่รับแสงและเซลล์ประสาท ทำหน้าที่รับภาพเหมือนฟิล์มถ่ายรูป
7.เส้นประสาทตา (Optic nerve) ทำหน้าที่ รับภาพจากจอตาที่ดวงตา เพื่อไปแปลผลที่สมอง
แสงส่องผ่านเลนส์ตา และส่งสัญญานผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมองได้อย่างไร
1.แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาเรา
2.แสงวิ่งทะลุผ่านกระจกตา สู่รูม่านตา และทะลุผ่านเลนส์ตา
3.กระจกตาและเลนส์ตาจะเบี่ยงเบนแสงให้ตกพอดีบนจุดรับภาพของจอตา(Macula)
4.จากนั้นซลล์จอประสาทตาจะเปลี่ยนลำแสงให้เป็นคลื่นไฟฟ้า
5.คลื่นไฟฟ้าจะวิ่งผ่านเส้นประสาทของตา(Optic nerve)ไปสู่สมอง สมองจะทำการแปลผลสัญญาณนี้ให้กลายเป็นภาพ

 

โดยรวมๆแล้ว ดวงตาของเรานั้นทำงาน คล้ายกล้อง กล่าวคือต้องมี รูรับแสง กจะจก และส่วนประกอบอื่นๆอีกมาก ดังนั้น ทุกสิ่งอย่างที่ใช้งาน จะเกิดการเสื่อมสภาพไม่วันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้อง ดูแลรักษา ดวงตาของราให้เป็นอย่างดี