โปรเกรสซีฟเลนส์ คือ อะไร และดีอย่างไร ?

เมื่อคุณเริ่มมีอายุมากขึ้น ปัญหาสายตาย่อมตามมา ไม่ว่าจะเป็นสายตายาว สายตาสั้น หรือมองไม่ชัดเพราะทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นานๆ จึงทำให้สายตาเริ่มมีปัญหา โดยจะสังเกตอาการที่เริ่มมีความผิดปกติ ได้แก่ ต้องใช้สายตาเพ่งอ่านหนังสือมากขึ้น มองระยะใกล้ๆไม่ชัด อาการเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าสายตาของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วละค่ะ  บางคนต้องพกแว่นหลายอัน Continue Reading “แว่นสายตายาว โปรเกรสซีฟเลนส์ คือ อะไร และดีอย่างไร ?”