ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์
ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์

1.พนักงาน จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งช่วงที่มีและไม่มีลูกค้าภายในร้าน และสวมถุงมืออนามัยตลอดเวลาที่ให้การบริการแก่ลูกค้า

2.ทำความสะอาดภายในร้าน เช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนและหลังมีลูกค้าเข้าใช้บริการ

ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์
ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์

3.ทำความสะอาดกรอบแว่น ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังลูกค้าทดลองใส่ ทุกครั้ง

4.เช็ด ทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจวัดสายตา ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังลูกค้าทดลองใส่ ทุกครั้ง

ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์
ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์

5.ทางร้านได้เตรียมอุปกรณ์วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับบริการลูกค้าทุกท่านอยู่เสมอ

6.ใช้มาตรการรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการวัดสายตา

ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์
ร้านแว่นตา iWear มาตรการป้องกัน Covid 19 ตัดแว่นปลอดภัยไว้ใจไอแวร์

7.ทำความสะอาดแว่นตา ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนส่งมอบสินค้า