1.พนักงาน จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งช่วงที่มีและไม่มีลูกค้าภายในร้าน และสวมถุงมืออนามัยตลอดเวลาที่ให้การบริการแก่ลูกค้า

2.ทำความสะอาดภายในร้าน เช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนและหลังมีลูกค้าเข้าใช้บริการ

3.ทำความสะอาดกรอบแว่น ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังลูกค้าทดลองใส่ ทุกครั้ง

4.เช็ด ทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจวัดสายตา ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังลูกค้าทดลองใส่ ทุกครั้ง

5.ทางร้านได้เตรียมอุปกรณ์วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับบริการลูกค้าทุกท่านอยู่เสมอ

6.ใช้มาตรการรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการวัดสายตา

7.ทำความสะอาดแว่นตา ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนส่งมอบสินค้า